Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż:


Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadgoplański Park Tysiąclecia, z siedzibą przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy, reprezentowany przez Dyrektora Andrzeja Sieradzkiego


adres poczty elektronicznej: nadgoplanskipark1000@wp.pl tel. / fax: 52 351 54 15


ePUAP: /NPT/SkrytkaESP


 


Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).


Inspektor ochrony danych


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Andrzejem Narolewskim, inspektorem ochrony danych, na adres poczty elektronicznej: iod@anars.pl Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.


 

 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:15:43 | Data modyfikacji: 2021-07-21 12:12:52.
Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:15:43
Data modyfikacji: 2021-07-21 12:12:52
Opublikowane przez: jan Kowalski