npt.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia npt.republika.pl
Zamówienia publiczne strona główna 
Zapytanie ofertowe

Na podstawie Uchwały nr 27/1362/18 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia  11 lipca 2018 r. na realizację projektu własnego w ramach RPO WK-P na lata 2014 - 2020 pn. „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej.” o numerze RPKP.04.05.00-04-0010/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za „Zarybienie jeziora Gopło – narybek suma europejskiego”

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:38:23.
 Zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:37:12.
 Formularz ofertowy zarybianie sum europejski.doc

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:35:48.
 Umowa.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:29:51.
 RZGW Zgoda na dysponowanie nieruchomością w celu zarybienia.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:28:42.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:39:17.
Zaświadczenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 zaświadczenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-10-14 12:25:35.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert 8.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-10-10 12:00:22.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:45:30.
 Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:44:14.
 SIWZ_załączniki.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:43:03.
 Zał. 5_Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:41:50.
 Zał. 6_Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:40:15.
 Zał. 7_Decyzja Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:37:54.
 Zał. 8_Przedmiary_ robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:36:27.
 Zał. 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:26:30 | Data modyfikacji: 2019-09-25 11:32:29.
 Zał. 10_Wykaz dokumentacji projektowej i projekty.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 11:11:13 | Data modyfikacji: 2019-09-25 11:18:14.
_________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 10:52:49.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu7.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-24 12:29:08.
Informacja z otwarcia ofert
 inf z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-18 10:36:53.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:55:43.
 Ogłoszenie o zamówieniu..pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:54:36.
 SIWZ, załączniki.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:53:31.
 Zał. 5 Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:49:59.
 Zał. 6 Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:48:06.
 Zał. 7 Decyzja Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:45:03.
 Zał. 8 Przedmiary robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:43:06.
 Zał. 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:35:03 | Data modyfikacji: 2019-09-03 09:41:40.
 Zał. 10 Wykaz dokumentacji projektowej i projekty.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:19:16 | Data modyfikacji: 2019-09-03 09:26:39.
_________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:04:22.
Informacja o wynikach przetargu
 info o wynikach przetargu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-10 11:54:56.
Informacja z otwarcia ofert
 info z otwarcia ofert .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:00:26.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:42:51.
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:41:20.
 SIWZ załączniki .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:36:28.
 Zał 5 Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:34:33.
 Zał 6 Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:32:39.
 Zał 7 Decyzja Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:30:11.
 Zał 8 Przedmiary robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:28:15.
 Zał 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:20:38 | Data modyfikacji: 2019-06-24 10:26:26.
 Zał 10 Wykaz dokumentacji projektowej i projekty.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:06:42 | Data modyfikacji: 2019-06-24 10:13:12.
_________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-24 10:00:06.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-19 08:24:52.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-18 12:53:45.
 Pytania i odpowiedzi do przetargu .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:26:03.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:29:35.
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:20:42 | Data modyfikacji: 2019-06-03 10:27:13.
 SIWZ załączniki .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:17:59.
 Zał 5 Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:13:26.
 Zał 6 Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:12:01.
 Zał 7 Decyzja Wojewódzkiego konserwatora Zabytków.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:10:48.
 Zał 8 Przedmiary robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:08:42.
 Zał 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:01:09 | Data modyfikacji: 2019-06-03 10:07:09.
 Zał 10 Wykaz dokumentacji projektowej i projekty.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:47:05 | Data modyfikacji: 2019-06-03 09:53:41.
_________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:20:43.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-28 15:07:16.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:40:33.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:44:33.
 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:33:38 | Data modyfikacji: 2019-05-07 11:42:48.
 SIWZ załączniki .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:31:18.
 Załącznik nr 6 Wzór umowy .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 11:29:13.
 Załącznik nr 9 STWIOR .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:31:52 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:39:33.
 Załącznik 10 A projekt budowlany .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:17:43 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:24:02.
 Załącznik 10 B przedmiary robót .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:05:59.
_________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:04:20.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-06 13:17:18.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-05-06 11:26:59.
Pytanie i odpowiedź do przetargu
 Pytanie i odpowiedź do przetargu .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-26 14:26:37.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:58:15.
 Ogłoszenie o zamówieniu .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:56:39.
 SIWZ załączniki .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:55:22.
 Załącznik nr 6 Wzór umowy .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:53:55.
 Załącznik nr 9 STWIOR .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:44:24 | Data modyfikacji: 2019-04-18 09:50:06.
 Załącznik 10A projekt budowlany .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:30:45 | Data modyfikacji: 2019-04-18 09:36:49.
 Załącznik 10B przedmiary robót .zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:23:30.
_________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 09:22:26.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:28:14.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-20 11:13:11.
OgłoszenieNadgoplański Park Tysiąclecia ponownie ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:35:51.
 ogłoszenie o zamówieniu .pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:34:23.
 SIWZ załączniki.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:32:20.
 Zał. 6 Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:31:04.
 Załącznik nr 9 STWIOR.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:23:44 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:29:56.
 Załącznik 10A projekt budowlany.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:09:51 | Data modyfikacji: 2018-12-05 12:17:02.
 Załącznik 10B przedmiary robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:54:24.
________________________________________
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 11:21:50 | Data modyfikacji: 2018-12-05 11:22:26.
Informacja o wynikach przetargu
 informacja o wynikach przetargu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:40:51.
Informacja z otwarcia ofert
 informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-12-03 11:26:08.
Pytanie i odpowiedź do przetargu 2
 Pytanie i odpowiedź do przetargu 2.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:56:27.
Pytanie i odpowiedź do przetargu
 pytanie i odpowiedź.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-20 09:10:20.
Ogłoszenie

Nadgoplański Park Tysiąclecia ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na zadanie "Modernizacja i rozbudowa starego Pałacyku w Kruszwicy na siedzibę NPT" Ze szczegółami można się zapoznać poniżej lub w siedzibie NPT przy ul. Wodnej 9 w Kruszwicy

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:49:32.
Zał. 10 B przedmiary robót
 Załącznik 10 B przedmiary robót.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:30:05.
Zał. 10 A projekt budowlany
 Załącznik 10 A projekt budowlany.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:28:58 | Data modyfikacji: 2018-11-16 11:38:47.
Zał. 9 STWIOR
 Załącznik nr 9 STWIOR.zip

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:22:41 | Data modyfikacji: 2018-11-16 11:45:48.
Zał. 6 wzór umowy
 Zał. 6 Wzór umowy.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:16:15.
SIWZ załączniki
 SIWZ załączniki.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:15:00.
Ogłoszenie o zamówieniu
 ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2018-11-16 11:14:21 | Data modyfikacji: 2018-11-16 11:47:50.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nadgoplański Park Tysiąclecia
ul. Wodna 9
88-150 Kruszwica

informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przygotowania poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej”.

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz .U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm. Nadgoplański Park Tysiąclecia informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Inwestor KOMBIA Consulting Sp. z o.o.
ul. Rysia 1
87-100 Toruń


Uzasadnienie wyboru:

1. Oferta firmy Inwestor KOMBIA Consulting Sp. z o.o. z Torunia została przesłana drogą mailową w wyznaczonym czasie i określała całkowity koszt wykonania zamówienia na kwotę 3 100,00 zł netto (3 813,00 zł brutto). Przedmiotowa oferta była najtańszą z pośród wszystkich propozycji, które wpłynęły do Zamawiającego w wyznaczonym terminie i spełniały wszystkie wymagane kryteria. Powyższe zatem stanowiło przesłankę do udzielenia zamówienia polegającego na przygotowanie poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej”.

2. Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęło do siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 7 ofert dot. przygotowania poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

 

Andrzej Sieradzki
Dyrektor
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: D.S. | Data wprowadzenia: 2017-04-14 09:40:52.
Zapytanie ofertowe - studium wykolności

Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej”, prosi o przedstawienie oferty cenowej na przygotowanie poprawnego formalnie i merytorycznie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

Zapytanie ofertowe zarządzanie projektem - pałacyk - formularz.pdf

Zapytanie ofertowe zarządzanie projektem - pałacyk - zakres pro.pdf

 Zapytanie ofertowe zarządzanie.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:44:51 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:20:54.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,


w związku ogłoszonym zapytaniem ofertowym w dniu 5 stycznia 2017r. na wykonanie dokumentacji technicznej informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.13.01.2017r. spośród 10 zgłoszonych ofert wybrano tę najkorzystniejszą. Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie i udział w postępowaniu.


W załączeniu szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dokument.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 22:25:47.
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej”, proszę o przygotowanie oferty cenowej, której przedmiotem będzie usługa przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń na rozpoczęcie prac dla zadania polegającego na rozbudowie, dobudowie i adaptacji budynku przy ul. Popiela 3 w Kruszwicy i przyległego terenu.


Szczegóły w załączeniu.

 Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-05 16:28:43 | Data modyfikacji: 2017-01-05 16:30:53.
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadgoplański Park Tysiąclecia z siedzibą w Kruszwicy ogłasza wstępne zapytanie cenowe dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.


Szczegóły w załączeniu.

 wstępne zapytanie cenowe.pdf

Opublikowane przez: jan Kowalski | Autor: administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:43:51.
 wybór oferty cz.II

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 12:58:20.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 wybór oferty cz. I

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-17 12:56:05.
ODPOWIEDŹ na zapytanie z dnia 07.05.2013 firmy
MISTER-BUD
 Odpowiedź na zapytanie z dnia 07.05.2013

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-10 11:48:23.
Zapytanie dotyczące przetargu na roboty budowlane
z dnia 07.05.2013
 zapytanie dot. przetargu z 07.05.2013

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:21:11.
 zał.11 Projekt budowlany 3 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:41:46.
 zał.11 Projekt budowlany 3

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:41:08.
 zał.11 Projekt budowlany 2 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:32:08.
 zał.11 Projekt budowlany 2

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:29:09.
 zał.11 Projekt budowlany 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 12:59:18.
 zał.11 Projekt budowlany 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 12:58:10.
 zał.11 Projekt budowlany 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 12:55:50.
 zał.11 Projekt budowlany 1

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 12:53:31.
Załącznik 1 został zmieszczony poniżej w kilku plikach: 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 12:37:57.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:34:22.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:33:31.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:30:40.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:25:04.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:23:42.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 2

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:17:59.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:15:33.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:12:36.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:10:13.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 c.d.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:09:00.
 zał. 1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 10:55:46.
Załącznik 11 został zamieszczony poniżej w kilku plikach:  

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-25 08:57:31.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zam.

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:11:48.
 Załącznik 10b

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:56:51.
 Załącznik 10a

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:56:01.
 Załącznik nr 9

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:55:32.
 Załącznik nr 8

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:55:03.
 Załącznik nr 7a

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:54:40.
 Załącznik nr 7

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:54:16.
 Załącznik nr 6

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:53:50.
 Załącznik nr 5

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:53:25.
 Załącznik nr 4

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:52:50.
 Załącznik nr 3

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:52:21.
 Załącznik nr 2

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 13:52:01.
 treść ogłoszenia

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 12:47:52.
`OGŁOSZENIE`
NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA W KRUSZWICY OGŁASZA PRZETARG NA ROZBUDOWĘ I NADBUDOWĘ BUDYNKU OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WRAZ Z SZAMBEM SZCZELNYM BEZODPŁYWOWYM I NIEZBĘDNYMI PRZYŁĄCZAMI oraz MODENIZACJĘ ŚCIEŻKI EDUKACJNEJ NA P.POTRZYMIECH
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OGŁOSZENIA PONIŻEJ ORAZ W SIEDZIBIE NADGOPLAŃSKIEGO PARKU TYSIĄCLECIA PRZY UL. WODNEJ 9 W KRUSZWICY.

 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-04-24 12:32:34 | Data modyfikacji: 2013-04-24 14:05:36.
Data wprowadzenia: 2013-04-24 12:32:34
Data modyfikacji: 2013-04-24 14:05:36
Opublikowane przez: jan Kowalski
  Biuletyn Informacji Publicznej - npt.bip.gmina.pl